Tag: cách tránh thiên môn hỏa

Những cấm kỵ trong xây dựng và bố trí nhà bếp

Những cấm kỵ trong xây dựng và bố trí nhà bếp

Bếp và máng nước tốt nhất nên tách riêng. Bếp (Hỏa) và máng nước (Thủy) gần nhau sẽ khiến vận thế của gia đình tụt dốc, dễ gây ra thị phi, hao tài tốn của, chiêu gọi tiểu nhân. Phong