Tag: nhà vệ sinh chung với nhà tắm

Nhật Bản không bao giờ xây nhà vệ sinh chung với nhà tắm

Nhật Bản không bao giờ xây nhà vệ sinh chung với nhà tắm

Việc thiết kế riêng hai khu phụ này cho phép những người sử dụng có nhiều thời gian và không gian sử dụng hơn, không cập rập, gấp gáp, ảnh hưởng đến những người khác trong nhà. Nếu người Việt